Dofinansowanie do wymiany okien – Program czyste powietrze

Dofinansowanie do wymiany okien – Program czyste powietrze

Dofinansowanie do okien GM PLAST

Dofinansowanie do okien GM PLAST

Szanowni Klienci,

Z radością informujemy, że nasza firma GM PLAST spełnia wszystkie wymagania Programu „Czyste Powietrze”, który ma na celu poprawę jakości powietrza w naszym kraju. Dlatego też, z przyjemnością ogłaszamy, że nasi klienci mogą wziąć udział w tym programie i skorzystać z możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany okien.

Program „Czyste Powietrze” to inicjatywa wspierająca inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków, co przekłada się nie tylko na oszczędności dla Państwa, ale także na korzyści dla środowiska.

Dzięki naszej współpracy z programem „Czyste Powietrze”, możemy pomóc naszym klientom w uzyskaniu dofinansowania na wymianę okien na bardziej energooszczędne i ekologiczne rozwiązania.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej wyjątkowej możliwości, która nie tylko przyczyni się do poprawy komfortu termicznego w Państwa domach, ale także wpłynie pozytywnie na stan środowiska.

Więcej informacji na temat warunków uczestnictwa w programie oraz szczegółów dotyczących dofinansowania udzielamy indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu z naszym działem obsługi klienta.

Z wyrazami szacunku, Zespół GM PLAST

Jak skorzystać z programu czyste powietrze 2024?

Aby skorzystać z programu „Czyste Powietrze” i uzyskać dofinansowanie do wymiany okien oraz innych działań termomodernizacyjnych, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Sprawdź swoje kwalifikacje: Upewnij się, że Twoja nieruchomość spełnia kryteria wymagane przez program. Możesz skonsultować się z ekspertami, aby uzyskać pełną informację na temat zakresu prac objętych dofinansowaniem.
 2. Wybierz odpowiednie rozwiązania: Zdecyduj, jakie działania chcesz podjąć w ramach termomodernizacji. Program obejmuje wymianę okien, drzwi, instalację nowoczesnych źródeł grzewczych, ocieplenie dachu oraz ścian.
 3. Skontaktuj się z dostawcą: Wybierz renomowanego dostawcę, który oferuje wysokiej jakości produkty spełniające wymogi programu. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc w wyborze odpowiednich rozwiązań.
 4. Złóż wniosek: Wypełnij wniosek o dofinansowanie do wymiany okien i innych prac termomodernizacyjnych zgodnie z instrukcjami programu. W razie potrzeby, możemy udzielić Ci wsparcia w przygotowaniu dokumentacji.
 5. Realizuj prace: Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przystąp do realizacji prac zgodnie z planem. Upewnij się, że wszystkie prace są wykonywane zgodnie z normami i wymaganiami programu.
 6. Rozlicz się: Po zakończeniu prac, dokonaj rozliczenia z programem „Czyste Powietrze” zgodnie z instrukcjami. Upewnij się, że wszystkie dokumenty zostały dostarczone we właściwym terminie.

Dzięki programowi „Czyste Powietrze” możesz przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej swojego domu, oszczędzać na rachunkach za ogrzewanie oraz dbać o środowisko naturalne. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i wsparcia w procesie aplikacyjnym.

Więcej informacji znajdziesz tutaj https://czystepowietrze.gov.pl/

Wesołych Świąt Wielkanocnych 2024!

Wesołych Świąt Wielkanocnych 2024!

Wesołych świąt GMPLAST

Wesołych świąt GMPLAST

Wielkanoc to czas odrodzenia, nadziei i radości. Z tej okazji życzymy Państwu, aby te świąteczne dni przyniosły wiele uśmiechu, wzajemnej życzliwości oraz spędzone w gronie najbliższych były pełne ciepła i miłości. Niech każde kolorowe jajko przypomina o radości z drobnych rzeczy, a każda gałązka wiosennego kwiatu dodaje energii i optymizmu do codzienności. Wesołych Świąt Wielkanocnych życzy zespół GM PLAST, pełen wdzięczności za dotychczasową współpracę!

Pierwsza Powiatowa Gala Przedsiębiorczości: Nasza Firma wśród Wyróżnionych!

Pierwsza Powiatowa Gala Przedsiębiorczości: Nasza Firma wśród Wyróżnionych!

 

Pierwsza Powiatowa Gala Przedsiębiorczości: Nasza Firma wśród Wyróżnionych!
Z dumą informujemy, że nasza firma miała zaszczyt być wyróżniona podczas Pierwszej Powiatowej Gali Przedsiębiorczości. Nasz prezes, Robert Szymanowicz, został zaproszony na to prestiżowe wydarzenie, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu.
To dla nas ogromne wyróżnienie móc być częścią tego wyjątkowego wydarzenia, które gromadziło przedsiębiorców z całego regionu. Cieszymy się, że nasza firma została doceniona wśród tak inspirujących inicjatyw i przedsięwzięć.
Chcielibyśmy również pogratulować wszystkim laureatom, których pomysły i zaangażowanie zostały wyróżnione podczas Gali. Wasze sukcesy są motywacją dla nas wszystkich, by dążyć do doskonałości i ciągłego rozwoju.
Dodatkowo, pragniemy wyrazić nasze uznanie dla firm, które aktywnie inwestują w rozwój swoich pracowników. Wasza determinacja i zaangażowanie w szkolenia stanowią wzór do naśladowania.
Dziękujemy za wsparcie i zaufanie. Razem z naszymi klientami i partnerami jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania i sukcesy!

Passive house windows: key elements for efficient construction

Passive house windows: key elements for efficient construction

Passive windows

Passive windows

As environmental awareness and the drive to save energy grows, passive construction is becoming increasingly popular. One of the key elements of Passive House design is properly selected windows. Why are they so important, how do they affect the energy efficiency of a building and what to look for when choosing windows for a Passive House? Answers to these questions can be found in the article below.

Why are passive houses so energy efficient?

Passive houses are designed to minimise heat loss and maximise heat gain. The main goal is to create a building that is self-sufficient in terms of heat, meaning that it does not need a traditional heating system. In order to achieve this, it is necessary to use advanced technologies and materials with a very high thermal insulation factor. This is where windows come in.

The role of windows in passive buildings

Windows in passive houses play several key roles:

 1. Thermal insulation: Windows need to be highly insulated to minimise heat loss in winter and overheating in summer. Windows in passive buildings usually have triple or even quadruple glazing to increase thermal insulation.
 2. Heat permeability: Passive windows must reduce heat transmission. The U-value (meaning the heat transfer coefficient) of windows should be as low as possible.
 3. Heat gains: Windows must be designed to maximise solar heat gain. The g-value (indicating the solar heat gain coefficient) of windows is a key factor.

Passive profile Kömmerling 88 MD

It is worth noting the modern 7-chamber profile with an installation depth of 88 mm - Kömmerling 88 MD, which is a new generation window system. This profile exceeds standards in thermal insulation and introduces new design trends. Thanks to innovative technology, this window system combines complete individuality, outstanding quality and security. The Kömmerling 88 MD is undoubtedly the best 7-chamber window in its class, providing energy efficiency and an installation depth of 88 mm.

The 88 MD window system is a 7-chamber system with a centre seal, characterised by excellent thermal insulation and perfectly matched steel reinforcement. The new generation of profiles in the standard solution meets the requirements for passive houses, providing excellent thermal insulation. With a wide range of colours and the possibility of fitting special fittings, these 7-chamber windows are exactly what you need in a passive building.

How to choose the right windows for a passive house?

 1. Air permeability: Ensure that windows are airtight and do not allow uncontrolled air leakage.
 2. Appropriate design: Choose windows that match the aesthetics and architecture of the building.
 3. Ug-value: Check that the ug-value of the windows is at a high enough level to ensure maximum thermal gains.
 4. Frame and profile type: Consider whether timber, aluminium or plastic framed windows are a better option, taking into account their insulating properties and durability.
 5. Suitable glass surfaces: Choose glass with solar control and anti-reflective properties that can help control the impact of the sun's rays at different times of the day.
 6. Window functionality: Consider whether you want your windows to be movable, side-opening or top-opening. The choice depends on your preferences and comfort.
 7. Opening and closing speed: Passive windows should be easy to operate and allow the air flow in the building to be regulated.
 8. Supplier and manufacturer selection: Make sure you choose a reputable supplier and window manufacturer who offer high quality and meet energy efficiency standards.

 

Summary

Windows play a key role in the design of passive houses, influencing both energy efficiency and occupant comfort. Choosing the right windows that are well-insulated, airtight and efficient in terms of thermal gain is crucial. Passive houses are the future of construction, and properly selected windows are a key step towards energy savings and sustainable living.

Winter and windows: How to prevent thermal bridges and heat loss

Winter and windows: How to prevent thermal bridges and heat loss

Winter and windows

Winter and windows

Winter is a time when taking care of the thermal insulation in our homes becomes crucial. One of the main factors affecting thermal comfort and heating costs is the windows. It is useful to understand what problems can occur during the winter and how to effectively prevent thermal bridges and heat loss through windows.

1. Thermal bridges: What are they?

Thermal bridges are areas in the construction of a building where the thermal insulation is interrupted or reduced. As a result, these areas become 'bridges' for heat loss, resulting in higher heating energy consumption. In the context of windows, thermal bridges can occur around window frames and where the frame connects to the wall structure.

2. double or triple glazed windows: Choice of solution

In winter, double or triple glazed windows provide an excellent thermal barrier compared to single glazed windows. These additional layers of glass create thermal insulation, reducing the risk of thermal bridges and heat loss.

3. adequate insulation around windows

It is important to ensure that windows are properly insulated. Sealing window frames and joints around windows can effectively minimise thermal bridging. It is also worth investing in high quality gaskets and flexible insulation materials.

4. Blinds or facade blinds

Roller shutters or façade blinds are another effective way to protect against heat loss during the winter. They can serve as an additional layer of thermal insulation, reducing thermal bridges around windows. Roller shutters with anti-intrusion or thermal insulation technology are particularly effective.

5. modern window technologies

Today's windows are available with advanced thermal insulation technologies. Thermally caged, triple-glazed windows with a low U-value and modern seals can significantly reduce heat loss and effectively protect against thermal bridges. If you are looking for energy-efficient windows that additionally provide adequate thermal and acoustic insulation, as well as protect you from thermal bridges, our new profile is ideal. Kommerling 88 MDwhich has 7 thermal chambers, an installation depth of 88 mm and 3 welded seals so you can enjoy the warmth in your home.

6 Monitoring of energy consumption

For more advanced solutions, it is worth considering home energy monitoring systems. These can help identify the areas of greatest heat loss so that appropriate corrective action can be taken.

The winter season requires special attention to the thermal insulation in our homes. Taking care to eliminate thermal bridges and heat loss through windows has a significant impact on occupant comfort and heating bills. By choosing the right windows and taking thermal insulation measures, you can enjoy warmth and savings during the winter.

7 Application warm frame

If you want to make sure you don't have to worry about thermal bridges, use a warm frame. Read more about this solution read here. 

Plastic frames, such as PVC, are much more effective in preventing thermal bridging compared to traditional aluminium frames. Low thermal conductivity materials, such as PVC, provide excellent thermal insulation and effectively reduce the risk of heat loss through windows.

With PVC warm-frame windows, we not only reduce the risk of thermal bridges, but also improve the energy efficiency of the entire window. As a result, we can enjoy better thermal comfort during the winter and reduce heating costs.

It is therefore worth considering windows with a plastic (PVC) frame as an effective solution for the winter months to prevent thermal bridges and heat loss.

8. Warm tape mounting

Warm tape installation is a window installation method that provides additional thermal insulation around windows. Special installation tapes are used to secure gaps and joints, eliminating thermal bridges in these areas. This is an effective solution to prevent heat loss and improve the energy efficiency of windows. At GM PLAST, we offer the option of warm tape installation, which is handled by specialists with 25 years of experience. More about this read here

Remember, consulting a window and thermal insulation professional can help you tailor the best solution for your individual needs. It's worth investing in the quality and energy efficiency of your windows to enjoy comfort and savings for many winter seasons to come.

Windows in modern construction: An overview of the latest technologies and solutions

Windows in modern construction: An overview of the latest technologies and solutions

Modern windows

Modern windows

Modern construction has undergone a significant evolution, and the windows are no exception. Windows not only contribute to the aesthetics of a building, but also play a key role in energy efficiency, environmental protection and occupant comfort. Today's windows offer advanced technologies and solutions that significantly improve the quality of life. In this article, we take a look at the latest developments in windows in modern construction.

1. Energy-efficient windows

Energy efficiency has become a priority in today's building industry. Energy-efficient windows are designed to minimise heat loss and maximise insulation. Technologies such as double or triple glazing with low emissivity coatings and a thermally resistant frame profile help to retain heat in winter and coolness in summer. This translates into lower energy bills and a reduced impact of the building on the environment.

2. Intelligent windows

Nowadays, many windows are equipped with smart solutions. This means you can remotely control lighting, blinds and ventilation via your smartphone. Sensors monitor weather conditions and adjust windows automatically to minimise energy loss. Smart windows not only bring convenience, but also save energy.

3. Photovoltaic windows

Photovoltaic technology is turning into a revolution in building energy. Photovoltaic windows use the sun's energy to generate electricity. This means that windows not only provide natural light to rooms, but also produce electricity. This is a great way to reduce electricity bills and reduce CO2 emissions.

4. Burglar-proof windows

Home security is a priority. Modern burglar-proof windows are equipped with reinforced profiles and special locks, which make burglary attempts much more difficult. In addition, multi-layered glass is more difficult to break, which increases the level of security for residents.

5. Roof and panorama windows

Roof and panoramic windows are becoming increasingly popular. Roof windows add space and natural light to the loft, creating beautiful interiors. Panoramic windows, on the other hand, provide impressive views and connect the interior to the outdoors.

6 Smart blinds

The GM PLAST brand is a manufacturer of premium external roller blinds characterised by the highest quality of workmanship and numerous functional qualities. GM PLAST roller blinds harmoniously combine the functionality of facade and external blinds with very high thermal and acoustic insulation parameters. Equipped with the MONO ID3 SOLAR photovoltaic panel, they can be used in numerous applications, allowing for free control of the roller blind, also in buildings where additional electrical installation has not been provided in window recesses.

GM PLAST roller blinds function like facade blinds. The manufacturer has equipped the shading system with movable lamellas, which provide full freedom of managing the degree of insolation in the room, while ensuring a high level of privacy inside. Thanks to the appropriate positioning of the movable lamellas, we can look outside while remaining invisible to outside gazes. This is an advantage appreciated by owners of properties built in relatively dense developments, as well as properties located on the lowest floors of buildings.

Intelligent roller shutters

Intelligent roller shutters

Conclusions: Modern windows have a significant impact on the energy efficiency, comfort and aesthetics of modern buildings. When choosing windows for your home, consider the latest technologies and solutions that will reduce energy consumption, improve security and create more welcoming and intelligent interiors. Before making a choice, consult with professionals who can help tailor solutions to your individual needs and preferences. With modern windows, you can enjoy the beauty of your home while taking care of the environment and your own comfort.

How to choose the right windows for your home: tips and advice

How to choose the right windows for your home: tips and advice

How to choose the right windows for your home: tips and adviceWindows play a key role in any home. Not only are they a source of natural light, but they also affect the thermal and acoustic insulation and overall appearance of the building. Choosing the right windows can make a significant difference to the comfort of your home and the energy efficiency of your home. Here are some tips and advice to help you choose the right windows for your home.1. Identify your needsThe first step is to understand your needs and expectations. Do you want more natural light? Is thermal insulation important to you? Or do you care about reducing outside noise? Identifying your priorities will help you choose the right type of window.2. Window typesThere are different types of windows available on the market, such as single and double glazed windows, PVC windows, timber windows, aluminium windows or triple glazed windows. Each type has its own advantages and disadvantages. For example, triple-glazed windows provide excellent thermal and acoustic insulation, while aluminium windows are lightweight and durable. When choosing a type of window, consider what is most important to you.3. Energy efficiencyIt is worth looking at the U-factor, which determines the energy efficiency of windows. The lower the U-factor, the better the thermal insulation. If you want to save money on heating and cooling, choose windows with a low U-factor.4. Style and designWindows have a big impact on the exterior and interior of your home. Choose windows that match the architectural style of the building. There are different types of profiles and shapes available, allowing you to customise your windows to suit your personal preferences.5. SecurityKeep your home safe by choosing windows with anti-burglary systems. Windows with the right hardware and locks will increase the protection of your home.6. InstallationIt's worth investing in professional window installation. Even the best windows won't do their job if they are poorly installed. Use an experienced professional to ensure proper installation.7. Lifespan and warrantyWhen buying windows, pay attention to the lifespan of the product and the available warranty. Choose windows from a reputable manufacturer that offers a long warranty on their products.SummaryChoosing the right windows for your home is an important decision that will affect the comfort and energy efficiency of your home. Understanding your needs, choosing the right type of windows and paying attention to the quality of installation are all key parts of the process. With the right windows, your home will be a pleasant and energy-efficient place to live.Remember, a good starting point is to consult with an experienced window specialist who can help you tailor your choice to your individual needs.

How to choose the right windows for your home: tips and advice

Windows play a key role in every home. Not only is it a source of natural light, but it also affects the thermal insulation, soundproofing and overall appearance of the building. Choosing the right windows can make a significant difference to the comfort of your home and the energy efficiency of your home. Here are some tips and advice to help you choose the right windows for your home.

1. Identify your needs

The first step is to understand your needs and expectations. Do you want more natural light? Is thermal insulation important to you? Or do you care about reducing noise from outside? Identifying your priorities will help you choose the right type of window.

2 Types of windows

Different types of windows are available on the market, such as double-glazed windows, windows with PVC, wooden, aluminiumor triple-glazed windows. Each type has its own advantages and disadvantages. For example, triple-glazed windows provide excellent thermal and acoustic insulation, while aluminium windows are lightweight and durable. When choosing a type of window, consider what is most important to you.

3 Energy efficiency

It is worth paying attention to the U-factor, which determines the energy efficiency of the windows. The lower the U-factor, the better the thermal insulation. If you want to save money on heating and cooling, choose windows with a low U-factor.

4 Style and design

Windows have a major impact on the exterior and interior appearance of a house. Choose windows that match the architectural style of the building. A variety of profiles and shapes are available, allowing you to tailor your windows to your individual preferences.

5 Safety

Keep your home safe by choosing windows with burglar-proof systems. Windows with the right hardware and locks will increase the protection of your home.

6. Assembly

It is worth investing in professional window installation. Even the best windows won't do their job if they are poorly installed. Use an experienced professional to ensure proper installation.

7 Life expectancy and warranty

When buying windows, pay attention to the life expectancy of the product and the warranty available. Choose windows from a reputable manufacturer that offers a long warranty on their products.

Summary

Choosing the right windows for your home is an important decision that will affect the comfort and energy efficiency of your home. Understanding your needs, choosing the right type of windows and paying attention to the quality of installation are all key elements in this process. With the right windows, your home will be a pleasant and energy-efficient place to live.

Remember, a good starting point is to consult an experienced window specialist to help you tailor your choice to your individual needs.

Windows and acoustics: How to choose soundproof solutions

Windows and acoustics: How to choose soundproof solutions

Soundproof windows

Soundproof windows

Everyone dreams of having a peaceful and quiet interior in which to relax and concentrate. Unfortunately, noise from the street, a neighbouring room or the surrounding area can disturb our privacy and tranquillity. Therefore, the right choice of windows can play an important role in improving the acoustics in our home. In this article, we will discuss how windows affect sound and what soundproofing solutions can be used to create a quiet and comfortable interior.

1. window material

The material from which windows are made has a significant impact on their ability to insulate sound. Windows with double or triple glazing made of suitable materials are much more effective in reducing noise than single glazed windows. Double glazing can trap sound waves, preventing them from entering the interior. That's why it's worth investing in sound-insulated windows that are tailored to your needs.

2. seals and insulation

Good window seals are key in the fight against sound. Windows should be carefully installed and sealed to avoid air leaks that can let sound through. It is also a good idea to use additional insulation materials around the windows, such as mounting foams or sealing tapes. These are simple solutions that will significantly improve soundproofing.

3.Selection of appropriate glazing and glass types

When it comes to sound insulation, it is worth paying attention to the type and thickness of glass in the windows. Acoustic or laminated glass can significantly improve sound insulation as it is specifically designed to reduce sound. When choosing windows, pay attention to the acoustic performance of the glazing and consider whether it is worth investing in windows with glass with improved sound insulation.

4. Blinds, blinds and curtains

It is also worth considering the use of additional accessories, such as roller blinds and shutters, which can make a significant difference to sound insulation in rooms. Our company offers a wide range of blinds and shutters specifically designed to absorb sound and improve acoustic comfort in your home.

5. thick and multi-layered curtains

If you have problems with noise, especially from the street, you should consider investing in thick and multi-layered curtains. These curtains not only block out light, but also absorb sound, which greatly improves the soundproofing of the room.

In summary, the right choice of windows and the use of soundproofing solutions can significantly improve the acoustics in your home. With the right soundproofing, you'll be able to enjoy peace and comfort, regardless of what's going on outside. Take care of your surroundings by choosing windows that will help you create a quiet and pleasant interior.

Remember that the choice of windows and acoustic solutions depends on individual needs and conditions, so it is worth consulting an expert to help you choose the best solutions for your home.

6. window system Kommerling 88: Exceptional sound insulation

In the context of the search for soundproof windows, it is worth noting that the window system Kommerling 88 offers solutions for exceptional sound insulation. The system is a German product with an installation depth of 88 mm, which translates into an exceptional noise reduction capability. System Kommerling 88 features three welded gaskets and 7 thermal chambers that provide excellent sound and thermal insulation. This innovative approach to window design makes them the perfect choice for those who value a quiet and comfortable interior.

7th Place installation and elimination of thermal bridges

Where windows are installed is important for sound insulation. There are techniques to minimise thermal bridges, which contributes to better insulation for both thermal and sound. A good example is the Kommerling 88 window system, which provides exceptional insulation and minimises thermal bridges.

8 Consultation with an expert

If you are unsure about which soundproofing solutions to choose, it is worth consulting an expert or window specialist. Professional advice can help you choose the best solutions for your specific needs and conditions in your home.

9. Evaluation of the budget

When choosing soundproof windows, it is also important to assess the available budget. It is worth investing in quality, but there are different solutions to suit different price ranges. It is a good idea to work out how much you are prepared to invest in soundproof windows before making a final decision.

10. feedback from other users

When reviewing suppliers and window systems, pay attention to the opinions of other users. Their experiences can provide valuable information on the effectiveness and quality of soundproof windows available on the market.

With these subsections in mind, you will be better equipped to choose the right soundproofing solutions for your home. Whether you opt for the Kommerling 88 system or other solutions, remember that a quiet space is the key to peace and comfort in your home.

Automation and control of windows using mobile devices

Automation and control of windows using mobile devices

Intelligent windows

Intelligent windows

As technology evolves, it is bringing innovation to different aspects of our lives, including our homes. One of the latest trends in the building industry is smart windows, which offer remote control and automation using mobile devices. In today's article, we take a look at this fascinating solution that allows for much greater convenience and control in our homes.

What are smart windows?

Smart windows, also known as 'smart windows', are innovative windows that are equipped with technology that allows various functions around the window to be controlled remotely. Examples of functions that can be controlled include lighting, blinds and even air conditioning. The main aim of these solutions is to bring more convenience, energy efficiency and security into our homes.

Advantages of intelligent windows

1. remote control

One of the main benefits associated with smart windows is remote control. With an app on your smartphone or tablet, you can control room lighting, adjust blinds and adjust air conditioning settings from anywhere in or outside your home. This means you can easily adjust the lighting and climate to create the right atmosphere indoors.

2. energy efficiency

Smart windows allow you to have better control over your energy consumption. You can optimise lighting according to the time of day, and control blinds to take advantage of natural sunlight. This can help lower your energy bills and reduce your environmental impact.

3 Safety

Not only can you control your lighting and blinds, but you can also monitor the status of your windows. If you have forgotten to close a window or balcony door, the app will notify you. This is an extra layer of security to avoid potential problems.

Popular smart window technologies

Popular smart window technologies

Popular smart window technologies

Lighting management systems

Smart windows often offer lighting solutions. You can adjust the brightness and colour of the light, creating the right atmosphere in the rooms.

2. Automatic blinds

With automatic roller shutters, you can control the amount of sunlight that enters the rooms. This not only provides privacy, but also helps to save energy.

3. air conditioning

Some smart window systems allow you to control the air conditioning in your home. You can adjust the temperature and humidity to your preferences, and schedule heating or cooling cycles.

 

How do you get started with smart windows?

To start using smart windows, here are some steps you need to take:

 1. Choice of manufacturer: Choose a smart window manufacturer and determine which features are most important to you.
 2. Installation: Contact the professionals who will install smart windows in your home.
 3. Mobile application: Download the corresponding app on your smartphone or tablet to control windows and other functions.
 4. Configuration: Configure the system, adjust the settings to your preferences and enjoy smart windows.

Smart windows are an exciting technology development in the construction industry. They offer greater control and convenience in our homes, while also contributing to energy efficiency. If you're looking for modern solutions for your home, smart windows could be a great choice.

Roller shutters or façade blinds - what to choose in 2023

Roller shutters or façade blinds - what to choose in 2023

It is definitely worth considering the choice of roller shutters or facade blinds when we plan to improve our space and introduce more functionality and aesthetics. Both solutions have their own unique characteristics that can influence the final choice.

Roller blinds are a popular and versatile solution that offer many benefits. They allow us to control the amount of light entering a room, which is particularly useful in bedrooms or living rooms. Roller blinds also provide privacy, as they can completely shade the interior. In addition, roller blinds protect against excessive heat in the summer heat and insulate against the cold in the winter. They are available in a variety of materials and designs, making them easy to match any interior style.

If you want precise light control and privacy, facade blinds are worth considering. Thanks to their adjustable slats, we can adjust the amount of light entering the room according to our preferences. Façade blinds are also more weather-resistant than traditional roller blinds, making them an ideal solution for both homes and commercial buildings. Additionally, façade blinds are easy to clean and can add a modern look to a building's façade.

Facade shutters

Facade shutters

Facade blinds - flexibility and functionality

Choosing sun visor please take at attention its needs i expectations towards of this product.
Both blinds external, such as i blinds facade effectively protect before radiation solar, a what per including It goes, excessive heating premises.
The advantage of curtains facades is possibility free regulation quantities lights falling To interiors.
It's everything thanks to change angle wooden rods.
Blinds external operate only via covering parts or total windows.
Roller shutters or façade blinds?

Roller shutters or façade blinds?

Exterior roller shutters 2023 - protection against wind, noise and burglary

Huge advantage of roller shutters external are their excellent properties thermal insulation, which especially appreciate in winter.
Allows then reduce costs heating home.
Most warm escapes via windows - until 15%!
Space between window a abandoned curtain creates insulation, which we call pocket air.
Thanks to to this heat remains inside building, what has noticeable impact on bills, lowering costs heating even o 10-15%.
Under towards insulation performance thermal external facade blinds not are yes good such as blinds external.
From due to on large number months winter w our climate aspect of insulation is especially important.
Additionally blinds external characterise get better protection before noise, what especially appreciate residents large cities.
blinds

blinds

Façade and external blinds electric motor or manual opening?

Choosing an external shield we must also think o way their controls.
Currently increasingly more investors decides get on equipment roller shutters with electric motors.
Provide Comfort, help save energy i improve security (function detection retains electric roller shutter rolled w moment detections growth resistance).
Thanks to to this one by pressing button set up roller shutter or facade blinds.
Additionally outer casing maybe Collaborate z system automation weather.
Sensors wind i sunshine allow w full automate work blinds, by regulating tributary lights To premises or protecting them before damage to via strong wind.
Modern automation can be also connect To increasingly more popular systems "smart home".

Blinds and shutters to suit any interior

Façade blinds or roller shutters?

Façade blinds or roller shutters?

External cover is special element structural.
Blinds external it's excellent selection To houses modern as well as traditional.
Products GM PLAST include until 20 variants armour at towards colour i style.
The roller shutter boxes are veneered or painted in any colour. 
Offer veneers includes dozens samples i is w full compatible colours z other products GM PLAST
External facade blinds add glare lump home i perfectly compose get z large glazing or facades, which are increasingly more often selected via investors.
Enter get w popular trend economical i minimalist organisations.
All it's thanks to light i simple aluminium construction.
Thanks to wide range colours i designs, their appearance can be adapt To individual characteristics investments.
Decision between blinds facade a roller shutters external preferably take up on stage Design.
Blinds external i blinds, such as each product construction, characterise get certain terms and conditions assembly, of which please observe, to their installation was sustainable, aesthetic i provided relevant terms and conditions exploitation.
Correct preparation hole must include primarily all: sufficient space To assembly, relevant insulation thermal places contact parts product from wall (lintel) and providing free access w case overview service.
Each kind of facade blinds or external blinds requires other preparations, therefore we should ask seller o unambiguous definition conditions solutions, which we are interested parties.

Façade blinds and roller shutters price:

Façade blinds are approximately 2.5 times more expensive than external blinds. For example, if you pay around 200 PLN for a running metre of roller blinds, you will pay around 500-550 PLN for a running metre of blinds.