Dofinansowanie do wymiany okien – Program czyste powietrze

Dofinansowanie do wymiany okien – Program czyste powietrze

Dofinansowanie do okien GM PLAST

Dofinansowanie do okien GM PLAST

Szanowni Klienci,

Z radością informujemy, że nasza firma GM PLAST spełnia wszystkie wymagania Programu „Czyste Powietrze”, który ma na celu poprawę jakości powietrza w naszym kraju. Dlatego też, z przyjemnością ogłaszamy, że nasi klienci mogą wziąć udział w tym programie i skorzystać z możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany okien.

Program „Czyste Powietrze” to inicjatywa wspierająca inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków, co przekłada się nie tylko na oszczędności dla Państwa, ale także na korzyści dla środowiska.

Dzięki naszej współpracy z programem „Czyste Powietrze”, możemy pomóc naszym klientom w uzyskaniu dofinansowania na wymianę okien na bardziej energooszczędne i ekologiczne rozwiązania.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej wyjątkowej możliwości, która nie tylko przyczyni się do poprawy komfortu termicznego w Państwa domach, ale także wpłynie pozytywnie na stan środowiska.

Więcej informacji na temat warunków uczestnictwa w programie oraz szczegółów dotyczących dofinansowania udzielamy indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu z naszym działem obsługi klienta.

Z wyrazami szacunku, Zespół GM PLAST

Jak skorzystać z programu czyste powietrze 2024?

Aby skorzystać z programu „Czyste Powietrze” i uzyskać dofinansowanie do wymiany okien oraz innych działań termomodernizacyjnych, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Sprawdź swoje kwalifikacje: Upewnij się, że Twoja nieruchomość spełnia kryteria wymagane przez program. Możesz skonsultować się z ekspertami, aby uzyskać pełną informację na temat zakresu prac objętych dofinansowaniem.
 2. Wybierz odpowiednie rozwiązania: Zdecyduj, jakie działania chcesz podjąć w ramach termomodernizacji. Program obejmuje wymianę okien, drzwi, instalację nowoczesnych źródeł grzewczych, ocieplenie dachu oraz ścian.
 3. Skontaktuj się z dostawcą: Wybierz renomowanego dostawcę, który oferuje wysokiej jakości produkty spełniające wymogi programu. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc w wyborze odpowiednich rozwiązań.
 4. Złóż wniosek: Wypełnij wniosek o dofinansowanie do wymiany okien i innych prac termomodernizacyjnych zgodnie z instrukcjami programu. W razie potrzeby, możemy udzielić Ci wsparcia w przygotowaniu dokumentacji.
 5. Realizuj prace: Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przystąp do realizacji prac zgodnie z planem. Upewnij się, że wszystkie prace są wykonywane zgodnie z normami i wymaganiami programu.
 6. Rozlicz się: Po zakończeniu prac, dokonaj rozliczenia z programem „Czyste Powietrze” zgodnie z instrukcjami. Upewnij się, że wszystkie dokumenty zostały dostarczone we właściwym terminie.

Dzięki programowi „Czyste Powietrze” możesz przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej swojego domu, oszczędzać na rachunkach za ogrzewanie oraz dbać o środowisko naturalne. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i wsparcia w procesie aplikacyjnym.

Więcej informacji znajdziesz tutaj https://czystepowietrze.gov.pl/

Passive house windows: key elements for efficient construction

Passive house windows: key elements for efficient construction

Passive windows

Passive windows

As environmental awareness and the drive to save energy grows, passive construction is becoming increasingly popular. One of the key elements of Passive House design is properly selected windows. Why are they so important, how do they affect the energy efficiency of a building and what to look for when choosing windows for a Passive House? Answers to these questions can be found in the article below.

Why are passive houses so energy efficient?

Passive houses are designed to minimise heat loss and maximise heat gain. The main goal is to create a building that is self-sufficient in terms of heat, meaning that it does not need a traditional heating system. In order to achieve this, it is necessary to use advanced technologies and materials with a very high thermal insulation factor. This is where windows come in.

The role of windows in passive buildings

Windows in passive houses play several key roles:

 1. Thermal insulation: Windows need to be highly insulated to minimise heat loss in winter and overheating in summer. Windows in passive buildings usually have triple or even quadruple glazing to increase thermal insulation.
 2. Heat permeability: Passive windows must reduce heat transmission. The U-value (meaning the heat transfer coefficient) of windows should be as low as possible.
 3. Heat gains: Windows must be designed to maximise solar heat gain. The g-value (indicating the solar heat gain coefficient) of windows is a key factor.

Passive profile Kömmerling 88 MD

It is worth noting the modern 7-chamber profile with an installation depth of 88 mm - Kömmerling 88 MD, which is a new generation window system. This profile exceeds standards in thermal insulation and introduces new design trends. Thanks to innovative technology, this window system combines complete individuality, outstanding quality and security. The Kömmerling 88 MD is undoubtedly the best 7-chamber window in its class, providing energy efficiency and an installation depth of 88 mm.

The 88 MD window system is a 7-chamber system with a centre seal, characterised by excellent thermal insulation and perfectly matched steel reinforcement. The new generation of profiles in the standard solution meets the requirements for passive houses, providing excellent thermal insulation. With a wide range of colours and the possibility of fitting special fittings, these 7-chamber windows are exactly what you need in a passive building.

How to choose the right windows for a passive house?

 1. Air permeability: Ensure that windows are airtight and do not allow uncontrolled air leakage.
 2. Appropriate design: Choose windows that match the aesthetics and architecture of the building.
 3. Ug-value: Check that the ug-value of the windows is at a high enough level to ensure maximum thermal gains.
 4. Frame and profile type: Consider whether timber, aluminium or plastic framed windows are a better option, taking into account their insulating properties and durability.
 5. Suitable glass surfaces: Choose glass with solar control and anti-reflective properties that can help control the impact of the sun's rays at different times of the day.
 6. Window functionality: Consider whether you want your windows to be movable, side-opening or top-opening. The choice depends on your preferences and comfort.
 7. Opening and closing speed: Passive windows should be easy to operate and allow the air flow in the building to be regulated.
 8. Supplier and manufacturer selection: Make sure you choose a reputable supplier and window manufacturer who offer high quality and meet energy efficiency standards.

 

Summary

Windows play a key role in the design of passive houses, influencing both energy efficiency and occupant comfort. Choosing the right windows that are well-insulated, airtight and efficient in terms of thermal gain is crucial. Passive houses are the future of construction, and properly selected windows are a key step towards energy savings and sustainable living.

Winter and windows: How to prevent thermal bridges and heat loss

Winter and windows: How to prevent thermal bridges and heat loss

Winter and windows

Winter and windows

Winter is a time when taking care of the thermal insulation in our homes becomes crucial. One of the main factors affecting thermal comfort and heating costs is the windows. It is useful to understand what problems can occur during the winter and how to effectively prevent thermal bridges and heat loss through windows.

1. Thermal bridges: What are they?

Thermal bridges are areas in the construction of a building where the thermal insulation is interrupted or reduced. As a result, these areas become 'bridges' for heat loss, resulting in higher heating energy consumption. In the context of windows, thermal bridges can occur around window frames and where the frame connects to the wall structure.

2. double or triple glazed windows: Choice of solution

In winter, double or triple glazed windows provide an excellent thermal barrier compared to single glazed windows. These additional layers of glass create thermal insulation, reducing the risk of thermal bridges and heat loss.

3. adequate insulation around windows

It is important to ensure that windows are properly insulated. Sealing window frames and joints around windows can effectively minimise thermal bridging. It is also worth investing in high quality gaskets and flexible insulation materials.

4. Blinds or facade blinds

Roller shutters or façade blinds are another effective way to protect against heat loss during the winter. They can serve as an additional layer of thermal insulation, reducing thermal bridges around windows. Roller shutters with anti-intrusion or thermal insulation technology are particularly effective.

5. modern window technologies

Today's windows are available with advanced thermal insulation technologies. Thermally caged, triple-glazed windows with a low U-value and modern seals can significantly reduce heat loss and effectively protect against thermal bridges. If you are looking for energy-efficient windows that additionally provide adequate thermal and acoustic insulation, as well as protect you from thermal bridges, our new profile is ideal. Kommerling 88 MDwhich has 7 thermal chambers, an installation depth of 88 mm and 3 welded seals so you can enjoy the warmth in your home.

6 Monitoring of energy consumption

For more advanced solutions, it is worth considering home energy monitoring systems. These can help identify the areas of greatest heat loss so that appropriate corrective action can be taken.

The winter season requires special attention to the thermal insulation in our homes. Taking care to eliminate thermal bridges and heat loss through windows has a significant impact on occupant comfort and heating bills. By choosing the right windows and taking thermal insulation measures, you can enjoy warmth and savings during the winter.

7 Application warm frame

If you want to make sure you don't have to worry about thermal bridges, use a warm frame. Read more about this solution read here. 

Plastic frames, such as PVC, are much more effective in preventing thermal bridging compared to traditional aluminium frames. Low thermal conductivity materials, such as PVC, provide excellent thermal insulation and effectively reduce the risk of heat loss through windows.

With PVC warm-frame windows, we not only reduce the risk of thermal bridges, but also improve the energy efficiency of the entire window. As a result, we can enjoy better thermal comfort during the winter and reduce heating costs.

It is therefore worth considering windows with a plastic (PVC) frame as an effective solution for the winter months to prevent thermal bridges and heat loss.

8. Warm tape mounting

Warm tape installation is a window installation method that provides additional thermal insulation around windows. Special installation tapes are used to secure gaps and joints, eliminating thermal bridges in these areas. This is an effective solution to prevent heat loss and improve the energy efficiency of windows. At GM PLAST, we offer the option of warm tape installation, which is handled by specialists with 25 years of experience. More about this read here

Remember, consulting a window and thermal insulation professional can help you tailor the best solution for your individual needs. It's worth investing in the quality and energy efficiency of your windows to enjoy comfort and savings for many winter seasons to come.

Windows in modern construction: An overview of the latest technologies and solutions

Windows in modern construction: An overview of the latest technologies and solutions

Modern windows

Modern windows

Modern construction has undergone a significant evolution, and the windows are no exception. Windows not only contribute to the aesthetics of a building, but also play a key role in energy efficiency, environmental protection and occupant comfort. Today's windows offer advanced technologies and solutions that significantly improve the quality of life. In this article, we take a look at the latest developments in windows in modern construction.

1. Energy-efficient windows

Energy efficiency has become a priority in today's building industry. Energy-efficient windows are designed to minimise heat loss and maximise insulation. Technologies such as double or triple glazing with low emissivity coatings and a thermally resistant frame profile help to retain heat in winter and coolness in summer. This translates into lower energy bills and a reduced impact of the building on the environment.

2. Intelligent windows

Nowadays, many windows are equipped with smart solutions. This means you can remotely control lighting, blinds and ventilation via your smartphone. Sensors monitor weather conditions and adjust windows automatically to minimise energy loss. Smart windows not only bring convenience, but also save energy.

3. Photovoltaic windows

Photovoltaic technology is turning into a revolution in building energy. Photovoltaic windows use the sun's energy to generate electricity. This means that windows not only provide natural light to rooms, but also produce electricity. This is a great way to reduce electricity bills and reduce CO2 emissions.

4. Burglar-proof windows

Home security is a priority. Modern burglar-proof windows are equipped with reinforced profiles and special locks, which make burglary attempts much more difficult. In addition, multi-layered glass is more difficult to break, which increases the level of security for residents.

5. Roof and panorama windows

Roof and panoramic windows are becoming increasingly popular. Roof windows add space and natural light to the loft, creating beautiful interiors. Panoramic windows, on the other hand, provide impressive views and connect the interior to the outdoors.

6 Smart blinds

The GM PLAST brand is a manufacturer of premium external roller blinds characterised by the highest quality of workmanship and numerous functional qualities. GM PLAST roller blinds harmoniously combine the functionality of facade and external blinds with very high thermal and acoustic insulation parameters. Equipped with the MONO ID3 SOLAR photovoltaic panel, they can be used in numerous applications, allowing for free control of the roller blind, also in buildings where additional electrical installation has not been provided in window recesses.

GM PLAST roller blinds function like facade blinds. The manufacturer has equipped the shading system with movable lamellas, which provide full freedom of managing the degree of insolation in the room, while ensuring a high level of privacy inside. Thanks to the appropriate positioning of the movable lamellas, we can look outside while remaining invisible to outside gazes. This is an advantage appreciated by owners of properties built in relatively dense developments, as well as properties located on the lowest floors of buildings.

Intelligent roller shutters

Intelligent roller shutters

Conclusions: Modern windows have a significant impact on the energy efficiency, comfort and aesthetics of modern buildings. When choosing windows for your home, consider the latest technologies and solutions that will reduce energy consumption, improve security and create more welcoming and intelligent interiors. Before making a choice, consult with professionals who can help tailor solutions to your individual needs and preferences. With modern windows, you can enjoy the beauty of your home while taking care of the environment and your own comfort.

How to choose the right windows for your home: tips and advice

How to choose the right windows for your home: tips and advice

How to choose the right windows for your home: tips and adviceWindows play a key role in any home. Not only are they a source of natural light, but they also affect the thermal and acoustic insulation and overall appearance of the building. Choosing the right windows can make a significant difference to the comfort of your home and the energy efficiency of your home. Here are some tips and advice to help you choose the right windows for your home.1. Identify your needsThe first step is to understand your needs and expectations. Do you want more natural light? Is thermal insulation important to you? Or do you care about reducing outside noise? Identifying your priorities will help you choose the right type of window.2. Window typesThere are different types of windows available on the market, such as single and double glazed windows, PVC windows, timber windows, aluminium windows or triple glazed windows. Each type has its own advantages and disadvantages. For example, triple-glazed windows provide excellent thermal and acoustic insulation, while aluminium windows are lightweight and durable. When choosing a type of window, consider what is most important to you.3. Energy efficiencyIt is worth looking at the U-factor, which determines the energy efficiency of windows. The lower the U-factor, the better the thermal insulation. If you want to save money on heating and cooling, choose windows with a low U-factor.4. Style and designWindows have a big impact on the exterior and interior of your home. Choose windows that match the architectural style of the building. There are different types of profiles and shapes available, allowing you to customise your windows to suit your personal preferences.5. SecurityKeep your home safe by choosing windows with anti-burglary systems. Windows with the right hardware and locks will increase the protection of your home.6. InstallationIt's worth investing in professional window installation. Even the best windows won't do their job if they are poorly installed. Use an experienced professional to ensure proper installation.7. Lifespan and warrantyWhen buying windows, pay attention to the lifespan of the product and the available warranty. Choose windows from a reputable manufacturer that offers a long warranty on their products.SummaryChoosing the right windows for your home is an important decision that will affect the comfort and energy efficiency of your home. Understanding your needs, choosing the right type of windows and paying attention to the quality of installation are all key parts of the process. With the right windows, your home will be a pleasant and energy-efficient place to live.Remember, a good starting point is to consult with an experienced window specialist who can help you tailor your choice to your individual needs.

How to choose the right windows for your home: tips and advice

Windows play a key role in every home. Not only is it a source of natural light, but it also affects the thermal insulation, soundproofing and overall appearance of the building. Choosing the right windows can make a significant difference to the comfort of your home and the energy efficiency of your home. Here are some tips and advice to help you choose the right windows for your home.

1. Identify your needs

The first step is to understand your needs and expectations. Do you want more natural light? Is thermal insulation important to you? Or do you care about reducing noise from outside? Identifying your priorities will help you choose the right type of window.

2 Types of windows

Different types of windows are available on the market, such as double-glazed windows, windows with PVC, wooden, aluminiumor triple-glazed windows. Each type has its own advantages and disadvantages. For example, triple-glazed windows provide excellent thermal and acoustic insulation, while aluminium windows are lightweight and durable. When choosing a type of window, consider what is most important to you.

3 Energy efficiency

It is worth paying attention to the U-factor, which determines the energy efficiency of the windows. The lower the U-factor, the better the thermal insulation. If you want to save money on heating and cooling, choose windows with a low U-factor.

4 Style and design

Windows have a major impact on the exterior and interior appearance of a house. Choose windows that match the architectural style of the building. A variety of profiles and shapes are available, allowing you to tailor your windows to your individual preferences.

5 Safety

Keep your home safe by choosing windows with burglar-proof systems. Windows with the right hardware and locks will increase the protection of your home.

6. Assembly

It is worth investing in professional window installation. Even the best windows won't do their job if they are poorly installed. Use an experienced professional to ensure proper installation.

7 Life expectancy and warranty

When buying windows, pay attention to the life expectancy of the product and the warranty available. Choose windows from a reputable manufacturer that offers a long warranty on their products.

Summary

Choosing the right windows for your home is an important decision that will affect the comfort and energy efficiency of your home. Understanding your needs, choosing the right type of windows and paying attention to the quality of installation are all key elements in this process. With the right windows, your home will be a pleasant and energy-efficient place to live.

Remember, a good starting point is to consult an experienced window specialist to help you tailor your choice to your individual needs.

Windows and acoustics: How to choose soundproof solutions

Windows and acoustics: How to choose soundproof solutions

Soundproof windows

Soundproof windows

Everyone dreams of having a peaceful and quiet interior in which to relax and concentrate. Unfortunately, noise from the street, a neighbouring room or the surrounding area can disturb our privacy and tranquillity. Therefore, the right choice of windows can play an important role in improving the acoustics in our home. In this article, we will discuss how windows affect sound and what soundproofing solutions can be used to create a quiet and comfortable interior.

1. window material

The material from which windows are made has a significant impact on their ability to insulate sound. Windows with double or triple glazing made of suitable materials are much more effective in reducing noise than single glazed windows. Double glazing can trap sound waves, preventing them from entering the interior. That's why it's worth investing in sound-insulated windows that are tailored to your needs.

2. seals and insulation

Good window seals are key in the fight against sound. Windows should be carefully installed and sealed to avoid air leaks that can let sound through. It is also a good idea to use additional insulation materials around the windows, such as mounting foams or sealing tapes. These are simple solutions that will significantly improve soundproofing.

3.Selection of appropriate glazing and glass types

When it comes to sound insulation, it is worth paying attention to the type and thickness of glass in the windows. Acoustic or laminated glass can significantly improve sound insulation as it is specifically designed to reduce sound. When choosing windows, pay attention to the acoustic performance of the glazing and consider whether it is worth investing in windows with glass with improved sound insulation.

4. Blinds, blinds and curtains

It is also worth considering the use of additional accessories, such as roller blinds and shutters, which can make a significant difference to sound insulation in rooms. Our company offers a wide range of blinds and shutters specifically designed to absorb sound and improve acoustic comfort in your home.

5. thick and multi-layered curtains

If you have problems with noise, especially from the street, you should consider investing in thick and multi-layered curtains. These curtains not only block out light, but also absorb sound, which greatly improves the soundproofing of the room.

In summary, the right choice of windows and the use of soundproofing solutions can significantly improve the acoustics in your home. With the right soundproofing, you'll be able to enjoy peace and comfort, regardless of what's going on outside. Take care of your surroundings by choosing windows that will help you create a quiet and pleasant interior.

Remember that the choice of windows and acoustic solutions depends on individual needs and conditions, so it is worth consulting an expert to help you choose the best solutions for your home.

6. window system Kommerling 88: Exceptional sound insulation

In the context of the search for soundproof windows, it is worth noting that the window system Kommerling 88 offers solutions for exceptional sound insulation. The system is a German product with an installation depth of 88 mm, which translates into an exceptional noise reduction capability. System Kommerling 88 features three welded gaskets and 7 thermal chambers that provide excellent sound and thermal insulation. This innovative approach to window design makes them the perfect choice for those who value a quiet and comfortable interior.

7th Place installation and elimination of thermal bridges

Where windows are installed is important for sound insulation. There are techniques to minimise thermal bridges, which contributes to better insulation for both thermal and sound. A good example is the Kommerling 88 window system, which provides exceptional insulation and minimises thermal bridges.

8 Consultation with an expert

If you are unsure about which soundproofing solutions to choose, it is worth consulting an expert or window specialist. Professional advice can help you choose the best solutions for your specific needs and conditions in your home.

9. Evaluation of the budget

When choosing soundproof windows, it is also important to assess the available budget. It is worth investing in quality, but there are different solutions to suit different price ranges. It is a good idea to work out how much you are prepared to invest in soundproof windows before making a final decision.

10. feedback from other users

When reviewing suppliers and window systems, pay attention to the opinions of other users. Their experiences can provide valuable information on the effectiveness and quality of soundproof windows available on the market.

With these subsections in mind, you will be better equipped to choose the right soundproofing solutions for your home. Whether you opt for the Kommerling 88 system or other solutions, remember that a quiet space is the key to peace and comfort in your home.

Scandinavian windows

Scandinavian windows

Scandinavian windows

Scandinavian windows

Windows Scandinavian it's not only stylish solution, but also functionality i energy efficiency.

They have many advantages, what makes, that it's solution, popular w countries Scandinavian, gains increasingly more supporters w Poland.
Their characteristic style links w yourself functionality, simplicity i natural materials.
Windows Scandinavian from due to on its minimalist design i high quality performances often recognised are per elements decorative introducing Scandinavian climate To interiors.
What characterise get windows Scandinavian i for whom will be good choice?

Scandinavian style only in Scandinavia?

Scandinavian windows

Scandinavian windows

Solution it's used is mainly w countries Scandinavian such such as Norway, Sweden, Dishes or Finland, however w last time gained popularity w other parts world.
Style Scandinavian definitely typed by get w prevailing trend.
Bright interiors Scandinavian are primarily all spacious, characterise get purity shapes i elegant colours.
Interior has been arranged w including style, to provide impeccable i fresh atmosphere.
Simple i convenient style fits both To homes, such as i flats.
Flats w style Scandinavian often have decorations w forms lanterns or books on wooden shelves.
Decorators often choose wicker.
Woven chairs, woven baskets i garlands z branches trees perfectly supplement raw interior.
If walks o textiles, mostly uses get fabrics natural.
W including: cotton, flax i jute.
Coarse woven bedspreads i blankets are excellent addition To interiors w style Scandinavian.
However, windows Scandinavian are inherent element premises w including style.

Features of Scandinavian windows

Features of Scandinavian windows

Features of Scandinavian windows

Windows Scandinavian, called also "windows Swedish" or "windows Norwegian', distinguish get a range of guilds, which make them very popular w countries Scandinavian i increasingly more often appear get on Polish market.
One z basic trait is it, that opens get it on Outside, a not To inside, such as w traditional style.
Scandinavian system opening windows dictated by is climate prevailing on far North.
Factors atmospheric, such such as strong wind i cold, forced creation of constructions waterproof, relevant for strong blasts winds.
What interesting, to facilitate washing windows opened on Outside, developed technology doors tiltable 180°.
Thanks to to this not has necessity cleaning windows from outside on various ways.
Additionally relatively narrow profile allows on obtaining higher coefficient permeability lights.
W case windows Scandinavian coefficient this maybe get vary w dependencies from model i manufacturer, but in general houses get w range 70% 80%.
Please indicate, that windows Scandinavian often characterise get less surface glazings than windows traditional, what maybe have impact on level penetrations lights To premises.
Because however glass very well insulates, maybe minimise losses warm i reduce costs Heating, what is important aspect of for persons living w countries o cold climate, e.g.
Scandinavia.
Windows Scandinavian arise also z materials natural, such such as wood or wood combined z aluminium.
Solution it's not only increases insulation thermal, but also creates inside natural climate i helps maintain relevant humidity.
External cladding aluminium makes, that windows these not require complex i time-consuming maintenance.
Additionally natural materials broadcast Scandinavian windows unique i aesthetic appearance.
Solution it's characterises get also simple i minimalist design.
Characterised by get simple lines i bright colours, allowing match get To Surroundings.
Simple design makes, that windows these are easy w installation i use.
If walks o maintenance i cleaning, windows Scandinavian not are too demanding.
Of course regular cleaning is necessary, however not is necessary use of specialist preparations or strong detergents.
Worry get issues security?
Windows so-called
Swedish are very safe thanks to application special mechanisms preventing accidental closure of or opening of windows.
Additionally many windows Scandinavian equipped w additional security anti-burglary.

Types of Scandinavian windows

Scandinavian windows

Scandinavian windows

There is many types windows Scandinavian, which differ get both style, such as i function.
Distinguishes get five basic types windows Scandinavian:
Sideswing - window opening on side, i.e. on left or right page.
Opening is held get per with the help of special fittings placed after both pages framework windows.
Side windows are easy w service i enable free circulation air.
Topswing - window opening from mountains, i.e. from top arm windows.
Opening is held get per with the help of special fittings placed w top parts framework windows.
Windows type topswing allow on easy ventilation premises i provide optimal flow air.
Drehkip - it's window, which enables opening on two ways:
tilt To inside or open on side.
Opening is held get per with the help of special fittings placed in the middle framework windows.
Windows Drehkip enjoy get large popularity w countries Scandinavian from due to on its functionality i ease of handling.
Topphengslet - called also window roof, it's kind of windows widely used w countries Scandinavian, especially w Norway i Denmark.
Open get from mountains i are fixed To lateral edges arms, thanks to why can be them open even during rain.
Sidehengslet - is it's window opening on side, however w distinction from Sideswing opens get per with the help of fittings placed on top edges framework windows.
Window of this type has also interlock opening.
Window of this type provides also free circulation air i convenience uses.
It is widely used w Norway i Denmark.

When is it worth considering choosing Scandinavian windows?

Windows Scandinavian z rules not are cheapest, but are good quality i z rules serve via many years.
Will be good choice, especially for These, who live w windy areas or which depends on high waterproof.
Design reduces Risk leakage warm z building.
They are simple i elegant.
Mostly windows Scandinavian performed are z solid timber, however currently many producers offers them also w versions PVC.
Windows Scandinavian will be good choice of for These, who appreciate energy efficiency, safety, aesthetics, durability i high quality performances.
It is it's also selection for These, who want have large sill.
Function this allows on opening windows without necessity each removals subject z sill.
Windows of this type associate get especially z colours anthracite, graphite i dark black.
Choosing windows To its home or flats, worth consult its decision from specialists.
Allows it's avoid many problems i will allow enjoy get beautiful i functional windows via many years.

Types of window security - ensure your comfort and safety!

Types Security windows take care o its comfort i SAFETY!

Types of window security - ensure your comfort and safety!

Types of window security - ensure your comfort and safety!

Main task each windows is providing comfort i Security to persons residing at w building.
Key is not only selection modern, resistant on damages woodwork construction o excellent parameters, but also investment w additional safeguards.
Find out get o types Security windows.
Thanks to before avoid risks theft i you will be enjoy get many other benefits.
What security windows worth choose?
Here is best proposals, which will provide To you i Your close to calm sleep!

Burglar protection for windows

The basis of Security householders is specialist security windows before theft, which eliminates Risk before get To measure persons thirds.
Thanks to before thief not will be could use crowbar To knock-outs or undermine glazing, what effectively will increase Your security i secure valuable items before theft.
W GM PLAST we offer additional fittings z anti-theft strikers, w including unique double locking hooks.
W connection z extremely permanent frame aluminium, PVC or wooden, window will create impenetrable barrier.
Roller shutter

Roller shutter

External blinds

If you want secure get before theft, worth take care not only o security anti-theft its windows, but also o reliable blinds external.
Even solutions without layers anti-burglary available w offer GM PLAST significantly hinder breakout windows, providing including alone maximum security domestics.
They are also way on achievement full privacy, at the same time protecting before curious Views neighbours or passers-by.But it's not all.
Blinds external have many other advantages.
Investing w not you can count on:
saving energies i improvement of insulation thermal building blinds external protect in summer before excessive insolation, a in winter effectively stop heat inside;
protect window before unfavourable factors external, what extends them aesthetically i functionally; reduce noise coming z outside i including alone increase comfort householders.
W offer GM PLAST find get high quality blinds facade i blinds external - blinds concealed, surface-mounted i façade, which you can adapt To its needs at towards design i parameters.

Insulating glass units

Huge impact on functionality windows has also applied Glass.
At which worth stake?
W GM PLAST we offer glazing composite submitting get z two or greater numbers panels, separated by divider on all circumference.
Thanks to closed spaces completed gases precious and special coating emitting heat reach excellent properties.
Z one pages glass safe GM PLAST is significantly more durable i therefore maybe constitute element system anti-burglary.
Z second pages characterise get excellent insulation thermal i acoustic, what is best way on providing domestics Comfort.
Insulated glass safe characterises get also perfectly flat surface i high aesthetics.
Thanks to to this perfectly will fit get w each, even most elegant interior.
Push-button handle

Push-button handle

Handles with key or push button

Handles windows secured before children will be ideal solution for freshmen parents.
Refers to it's primarily all special keys i buttons, thanks to which the youngest householders not will be could independently open windows.
It's best way on avoidance of risks accidents.
W GM PLAST we offer very diverse range models handles, available w many versions colours, which thanks to its modern design will be aesthetically pleasing addition To each windows.

Opening sensors

Unique solution for These, who especially appreciate convenience i safety, are sensors openings windows, which provide full control over carpentry i carry from yourself many benefits.
Their reaction launches relevant configured z with them systems - alarm, heating or air conditioning.
W GM PLAST we offer simple, but extremely useful devices, reed switches can be them connect To:
system alarm, thanks to to whom notify o unwanted opening of windows, what will prevent theft;
system air conditioning, which allows on full control temperatures Surroundings, a including alone provides maximum Comfort;
thermostat heating, allows on significant savings energies, a what per including goes, reducing accounts.

GM PLAST - windows with increased safety class

Want enjoy get maximum comfort i calm sleep?
Invest w safe windows, to effectively reduce Risk theft.
Warmly recommended all attested windows anti-burglary (RC2 or RC3), which we offer at GM PLAST - even w case woodwork wooden or plastic.
Investing w no, gain full protection before theft.
You will invest also w safe, comfortable i extremely permanent windows, which remain beautiful i will be well act even after years intensive uses.
Want find out get more on topic Security system windows or consider investment w best solutions?
Contact get z GM PLAST!

Autumn stencils for windows 2023

Autumn stencils for windows 2023

Autumn stencils for windows 2023

Autumn stencils for windows 2023

Decorate your windows in autumn

With autumn and the increasingly shorter days, have you thought about decorating your windows? In this article you will find some ideas on how you can do this

Warm shades to bring colour back into your interior

To keep the warm atmosphere around windows, choose seasonal colours for your curtains, such as ochre, saffron, linen and even certain shades of red. Decorate the inside too sills your windows by placing elements that relate to autumn, such as a composition of dried flowers and colourful leaves. In addition, it can be a good idea to set up a cosy reading corner next to the window. A blanket, a cup of tea and a good book will then give you delightful pleasure. Finally, some markers allow you to decorate your windows temporarily. This can also be great fun for your children, who can use their talents and add some colour to your windows.

Windows Autumn 2023

Windows Autumn 2023

External window decoration for autumn 2023

For the exterior, it is better to choose weather-resistant elements. For example, hanging wreaths of pine branches and thorns yellowed in autumn on shutters, windows and doors will give your home an original and seasonal touch. You can also mount beautiful pumpkins under your windows. This is especially relevant for Halloween: don't hesitate to carve wonderfully scary masks out of them. You can even insert candles or other lighting into the pumpkins to highlight your artistic work. When November arrives, the pumpkins used for Halloween can be replaced by various other decorations, or simply eaten because the pumpkin is the queen of autumn cooking. In order to present the pumpkins in a dignified way, you can place them, for example, in a beautiful wooden box, an old wheelbarrow decorated for the occasion or even on a small garden table. Finally, install an outdoor lantern to illuminate the decorative elements after darkness falls and enjoy your achievements.

Curtains in autumn colours

Curtains in autumn colours

Curtains in autumn colours

First i simplest way on emphasis autumn atmospheres at interior is change curtains.
To select colours, search inspirations w nature:
Invite To interiors heather violet w various shades, add warm palette bile, oranges i burgundy known z parks alleys or decorate interior duly To pores year gold.
However, w many premises colours these may be somewhat too expressive, sharp contrasting e.g.
z dominant white walls.
W such case arranging autumn decorations windows worth place on safer shades of beige, which at the same time can add interior delicate Heat.
Good idea will be also white curtains z coloured model or w subtle blue colour matching To the rest decor.
A what if w at all not we want choose curtains?
Before gloomy days we can protect get also using blinds wooden, selecting models w appropriate tones To our interiors.
It's elegant solution, especially for These, who choose rustic style decoration.
Window decoration autumn 2023

Window decoration autumn 2023

PVC window adjustment 2023

Adjustment PVC windows 2023

PVC window adjustment 2023

Adjustment PVC windows 2023

Even easiest looking windows single leaf, against appearances, have very submitted construction, including even dozens mobile elements.
Good quality joinery, purchased from renowned manufacturer, provides long vitality, even dozens years.
To however reach such effect, must o it's take care.
One z such ways is: adjustment windows, preparation To further season:
other on summer, other on winter.
Z of this guide find out get such as adapt windows To conditions winter i summer.
See, or you can it's do.

Why necessary is adjustment windows?

Task windows not is easy: has it provide security i often is exposed on action difficult conditions atmospheric, such such as sun, frost or moisture, what maybe result in inappropriate regulation Mechanisms, a what per including goes less tightness.
Leaky windows may be also effect normal uses (opening i closure).
Adjustment windows maybe be necessary previously, than you think, because larger constructions have trend To subsidence w string first several months after assembly.
There is large probability, that frame window just has changed location, a its adjustment will allow Ci avoid necessity calls service after assistance or even exchanges windows.
Ignore problem maybe cause, that w flat will start circulate cold air, causing loss of warm w home or, what worse, w at all not will be can be close windows.

When please make regulation windows w home?

Adjustment windows it's action, which please repeat seasonally, independently from of this, or notice any problems operational, or also no.
Such systematic approach will allow us take care o tightness windows i avoid situations, w of which loss of warm w home becomes get noticeable i problematic.
If not we will make such maintenance before in winter or in summer, necessarily please carry out adjustment immediately after stating, that our windows not want get close or are leaking.
Ignoring problem maybe run To many unnecessary complications.

Whether periodic adjustment windows is it relevant?

Even if you think, that leaking windows not are Your The problem, windows please adjust at least two times w year.
Adjustment windows winter allows on adjustment pressure wings w purpose increases tightness windows.
However, adjustment windows before in summer will result, that frame window will reduce emphasis on frame, improving including alone ventilation home, letting more air.

Adjustment windows winter/summer - such as increase or reduce pressure per sash?

Adaptation pressure windows To pores year will prevent fall wings i leaks construction.
In winter temperature per window is uncomfortable, a w periods holiday heat radiates from all pages - both situations may have impact on comfort thermal w home.
Adjustment windows plastic, w including correct adaptation accessories, it's quite straight operation, which you can perform alone.
Will increase it's tightness in winter, a in summer will improve ventilation i circulation air

Prepare your windows for winter

When on outside does get cooler i you start get ponder, from where wind blows To Your home, you should firstly check sealing windows.
Winter mode windows will allow save on costs Heating.
Preparation windows on winter please start from checks rolls interlocking w wing.
Your task will be adjustment of their yes, to increase tightness windows i including alone limit tributary cold air To interiors.
Fittings reply to per pressure wings To frame and their correct location.
If you want increase emphasis, you must move rolls locking closer to seals.
After first regulation please check or window opens get i closes correctly.
If occur difficulties, means it, that wing is too firmly pressed i please them somewhat push back from seals.
Usually after pressing wings to frame  handle starts work somewhat stronger - is it's state entirely normal.

Adjustment windows for summer

When coming summer, necessary is re adjustment of pressure windows plastic, to improve ventilation premises i enter more fresh air To home.
Tym together follow inversely than you adjust windows To winter: reduce emphasis windows on per sash.
Window adjustment

Window adjustment

Height adjustment of window sashes

Adjustment windows plastic we carry out not only w dependencies from pores year, but also w case problems z opening or when window not wants get close.
During first uses windows have trend To tipping get.
Then please make small changes w location wings.
Fittings windows on lower hinge reply to per correct height i location towards axes hinge.

Adjustment windows w vertical consists of on setting their w tilt position.

Independent height adjustment plastic windows - step by step

Step 1 - Take down cover hinge.
Step 2 - Tighten top visible screw regulatory w direction compatible z movement tips clock per with the help of key allen SW4.
Thanks to to this frame windows will start get raise.
Step 3 - Check, or window easily get opens i closes.
Important!
W for now problems (w dependencies from needs) please slightly loosen screws after left website or stronger tighten them after Right, to adjustment brought to desired effect.
Step 4 - Set up cover z back on hinge.
If you want amend location wings after diagonal, adjust fitting located get w top parts hinge.

Is it worth adjusting the windows yourself?

You know already, such as important is adaptation windows plastic.
W reality not is it's difficult i if you have talent To DIY, you can it's make alone.
A what the most important, thanks to our instructions adjustment windows will be made correctly.
Thanks to to this adjustment tightness windows will be adapted To current pores year i including alone will improve their functionality.
If you want enjoy get simple i fault-free service its windows via many years, necessarily you should independently make their seasonal regulation!